Bibeltemplets
Bönesida "Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner." (Jeremia 33:3)
OM DENNA WEBBPLATSEN
GUD KALLAR TILL BÖN
Bönemöte online
varje tisdag kl. 19-20
För lite mer än ett år sedan fick jag en kallelse att gå in i bön på ett speciellt sätt. Det var inget jag hade sökt eller bett om, utan det bara kom till mig. Mer...

LATEST BLOGPOSTS


NEW BOOK!

ARKIV


En högre intensitet
Updated 22-03-2015

Vi säger att mötet är slut, och så går vi hem. Och så tror vi att vi inte behöver vara andliga längre. Det är bara på våra möten vi behöver det. Men gick Gud också hem ifrån mötet? Sade han också hejdå, vi ses nästa vecka? Nej, han är fortfarande kvar på mötet, och det är du också. Mötet är inte över för att vi skiljs från våra syskon ett tag. Mötet fortsätter enskilt, eller i en mindre grupp. Det upphör aldrig, när det en gång har börjat, och började gjorde det när du blev frälst.

Vi måste alltså vara lika andliga hela tiden, annars har vi inte förstått vad tro är. Och efterföljelse. Och gemenskap. Med Gud.

Vad vi behöver, är andlig intensitet. En höjning av den andliga intensiteten, så att vi alltid är medvetna om Guds närvaro, Guds kraft, hans vilja, för varje stund och situation i våra liv. Andliga gåvor och tjänster är inget för bara vissa. Andliga gåvor och tjänster är till för alla. Och de är inte bara till för att användas och verka i på möten. Vi skall vara i dem hela tiden.

I den första församlingen var det krav på att alla skulle vara fyllda av den Helige Ande. Även de som tjänade församlingen praktiskt. Till och med de som delade ut mat, hade kravet på sig att vara fyllda av Ande och vishet. Det var inte bara för apostlarna. Hela församlingen, hela kroppen, måste vara lika andlig och lika fylld, annars fungerar den inte, annars blir vissa delar förstockningar i blodflödet. Du kommer inte undan alltså, detta gäller dig. Och mig. Bön är inte bara för uthålliga bönesjälar. Alla måste vara uthålliga bönesjälar. Paulus uppmanar alla att vara uthålliga i bönen. Det innebär alltså att man måste kunna be mer än två minuter. Mer än sju minuter. Mer än 17 minuter. Man skall kunna be till dess att Herren säger åt oss att sluta. För att bönen är färdigbedd.

Vi är långt ifrån vad vi bör vara, och kan vara. Gud ger oss inte krav utan att ge oss kraften att uppfylla kraven. Det är det finurliga med honom. Han ger oss kraften och förmågan att göra hans vilja, bara vi förklarar oss villiga till det. Det börjar alltid där, med vår vilja, och vår bön. Sedan kommer gärningen. Plötsligt känns det där som verkade så svårt inte svårt alls. För nu har Gud tagit över, och verkar både vilja och gärning, i oss. Och då går det lätt. Då är det glädje i det, och hans bud är inte tunga. De är inte ens bud längre, vi BER om att få utföra dem, för att det är så enormt härligt och roligt att göra det.

Vi behöver höja intensiteten, mångfaldigt. Inte ett snäpp, men flera snäpp. Gud vill det, Jesus vill det, alltså är det möjligt. Vi får inte vara små i maten. Gud har ett överflöd att ge. Han vill ge oss mycket mycket mer än det vi har. Mer än vi kan bära, mer än vi kan ta emot. Allt vill han ge oss, för allt hör oss till. Det har han ordnat åt oss, Jesus har ordnat det.

Den sista generationen står inför den största utmaningen i historien. Världen är större än någonsin, folkmängden alltså. Våra visioner måste vidgas till att omfatta det. Det räcker inte att tänka smått längre. Uppdraget är klargjort - världen är missionsfältet. Världen omfattar alla människor i världen. Det finns kraft hos Gud till att utföra den uppgiften. Men bara om vi tror det. Bara om vi ber om det, i tro. Bara om vi är beredda på det. Visionen måste ligga på det planet, vi måste ställa in oss på att be in världshistoriens största väckelse. Tron måste omfatta detta. Annars har vi inte hört vad Jesus sade. Hela världen, sade han. Och så lovade han att vara med oss. Jamen då går det ju. Om han är med, då kommer det ju att vara möjligt. Då kommer han att ge oss resurserna, kraften, viljan, tron, uthålligheten, öppningarna, gärningarna, alltsammans. Han ger oss inte ett uppdrag utan att ge oss kraften och förmågan därtill. Ingen arbetsgivare gör så. Vi måste ställa om visionen. Synfältet, blickfånget. Komma till klarhet om det. Inse det. Bli fullt medvetna om det. Komma ur sömnen, och de falska föreställningarna. Vi har ett uppdrag, inte ett förslag, som måste fullgöras. Annars har vi inte gjort som Jesus ville och befallde oss. Hur skall vi då kunna mötas av orden väl gjort du gode och trogne tjänare, gå in i din herres glädje?

Skall alla bli missionärer då? JA, men alla missionärer måste inte åka till de obrutna fälten. Vad som behövs först och främst, inför en stor skörd, ja den stora skörden, är bedjare. Jesus sade det själv. Be Skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Be Gud om bönens Ande, om att få en bönetjänst. Be tills han svarar, och låt honom använda dig som bönemotor, som driver Guds verk. Framåt, och hemåt. Om han sedan sänder dig ut, som han gjorde med sina tolv, då får du uppleva detsamma som dem, att de blev burna av Guds kraft framåt. Skördens Herre har överblicken, han vet exakt var vi skall sättas in, på det stora skördefältet, vi kan arbeta i ladorna eller ute på fälten, med förädling, rensning, sådd, skörd, men allt med den förhöjda andliga intensitet, som måste till för ett så stort uppdrag.

Detta som jag skrivit ovan, är sådant som kommit till mig i bön. I mig själv skulle jag aldrig tänka sådana tankar, men Guds Ande illuminerar, lyser upp, så att tron och blickfånget vidgas, och vi blir medvetna om HANS vilja, hans vision, och hur stor den är, i jämförelse med våra småttiga tankar. Och ser det omöjligt ut har vi kommit till rätt herre, för han kan göra det omöjliga. Det är hans uppgift i det stora hela. Vi gör det möjliga, det som han gjort möjligt för oss, utifrån det som var och såg omöjligt ut.

Men det börjar med bön. Bön bön bön.
___Created 21/03 2015, 05:21. Latest edited 22-03-2015, 21:45


If you were blessed by this article and want to help spread it to others,
click on one or more of these buttons:


Share