Bibeltemplets
Bönesida "Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner." (Jeremia 33:3)
OM DENNA WEBBPLATSEN
GUD KALLAR TILL BÖN
Bönemöte online
varje tisdag kl. 19-20
För lite mer än ett år sedan fick jag en kallelse att gå in i bön på ett speciellt sätt. Det var inget jag hade sökt eller bett om, utan det bara kom till mig. Mer...

LATEST BLOGPOSTS


NEW BOOK!

ARKIV


Förberedd för ett nytt Guds verk
Updated 18-03-2015

Detta skrev jag efter att ha bett en timma, det mesta i tungor.

För att kunna vara med i en ny väckelserörelse, så måste man vara beredd att stöpas om. Man måste bli som ett blankt skrivark, där Herren får rista in sin vilja, på nytt, genom ny uppenbarelse. Även om man vet allt i Guds verk, har all rutin, varit med förr, så hjälper det inget till, om inte Herren får först ta bort det, och sedan skriva in det på nytt, i våra hjärtan och i våra handlingsmönster. Allt gammalt måste bort, vi måste bli som de nyfrälsta, som allt är nytt för, för att kunna förenas med dem i en enhetlig väckelsens Ande.

Det här är inget för fariseer, för dem som förtröstar på sin egen kunskap och fromhet. Vare sig den är biblisk eller obiblisk. Man måste våga släppa taget om allt, för att kunna bli ett nytt kärl, mjukt och formbart för den nya uppenbarelse Gud nu vill komma med. Visst, han kommer att uppenbara det vi redan vet, men i en ny kraft, så att det blir förnyat. Håller man då fast vid det gamla, kan inte Gud göra det. Vågar du t.ex släppa troendedopet? Vågar du säga till Gud, om barndopet är rätt, så är jag beredd att acceptera det. Om kyrkosystemet är rätt är jag beredd att acceptera det. Och om troendedopet är rätt accepterar jag det, och om friförsamlingen är den rätta accepterar jag den. Det handlar om att låta GUD göra verket, på nytt, och igen skriva in sina lagar, sina heliga bud, sitt ord, sin plan, i oss, så att vi går fram i en förnyad ande - och givetvis kommer det du tidigare hade fått av Guds Ande, då att bli förnyat i samma Ande. Han leder oss inte fel, men vi måste lägga allt på altaret, för att få det tillbaka, och nu med eld i det.

Och så till det helt nya. Ingen ny väckelse är den förra helt lik. Guds Ande vill alltid föra sitt verk framåt, mot den fulla uppenbarelsen, till den urkristna apostoliska fullheten, som den var hos apostlarna och deras första efterföljare. Det kommer att komma nya, för vissa främmande element i Anden, men för andra igenkännbara om man verkligen förutsättningslöst läser skrifterna och tar dem som de är, utan traditionens filter. Det traditionen har bortförklarat, det kommer Gud att förklara, för dem som vill lyssna, och bli hans redskap att återföra det, återupptäcka det, återproklamera det, och återetablera det, grundmura det, i en ny generation. Just de här punkterna kommer att ha extra smörjelse på sig, så att de heliga upptäcker dem, känner dem, vidrör dem, och förstår att där finns kraften och där är Guds vilja, detta är vad han vill ha fram nu, i denna tid, under dessa förhållanden, och inför det som kommer.
___Created 18/03 2015, 04:30. Latest edited 18-03-2015, 04:30


If you were blessed by this article and want to help spread it to others,
click on one or more of these buttons:


Share