Bibeltemplets
Bönesida "Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner." (Jeremia 33:3)
OM DENNA WEBBPLATSEN
GUD KALLAR TILL BÖN
Bönemöte online
varje tisdag kl. 19-20
För lite mer än ett år sedan fick jag en kallelse att gå in i bön på ett speciellt sätt. Det var inget jag hade sökt eller bett om, utan det bara kom till mig. Mer...

LATEST BLOGPOSTS


NEW BOOK!

ARKIV


Elkunskap
Updated 23-03-2015

Du är en elektrisk varelse. Våra ord är utsändningar av elektrisk kraft. Vill du ha mycket kraft i ditt liv, så tala ut det som är positivt. Negativt prat sänder ut negativ kraft. Den förmår inget annat än sänka kraften hos andra. Men positiva ord lyfter andra, de ger dem energi, så att de fungerar bättre, mår bättre, känner sig bättre. Vi vill inte leva på svagström, vi vill ha Guds starkström, så att vi sänder ut chockar i omgivningen.
___Created 22/03 2015, 04:18. Latest edited 23-03-2015, 01:50


If you were blessed by this article and want to help spread it to others,
click on one or more of these buttons:


Share