Metro-löpsedel 31 mars 2005


BIBELTEMPLET / SVERIGE


2002 - 2004

Bibelsamtal Sodomi - februari 2002 - juli 2004
1


2004

Polisförhör och beslagsprotokoll, 30 juni
1 2 3 4 5 | 1 2


2005

Tingsrättens dom i Stenungsund, 26 april
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Överklagande till Hovrätten för Västra Sverige, 23 juni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Skrivelser
1 2 3 4


2006

Överklagande i Hovrätten, 27 april
1 2 3 4 5

Hovrättens dom 18 maj
1

Högsta Domstolen meddelar prövningstillstånd
1 2 3


2007

Riksåklagarens yttrande & Överklagande till HD
1 2 3

Högsta Domstolens friande dom, 7 november 2007
1


BLOGG & BIBELSAMTAL

Ropet från Sodom Bibelsamtal - Sodomi