BIBELTEMPLET ./. SODOMS FURSTAR I SVERIGE


Dokument från rättegången mot Bibeltemplet

 

GT-löpsedel 4 april 2005

 

 

"Hör HERRENS ord, ni Sodomsfurstar,
lyssna till vår Guds lag, du Gomorra-folk."

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN.
Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita,
och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull.
Om ni är villiga att höra, skall ni få äta av landets goda.
Men är ni ovilliga och gensträviga, skall ni förtäras av svärd;
ty så har HERRENS mun talat.
Hur har hon inte blivit en sköka, den trogna staden!
Den var full av rätt, rättfärdighet bodde därinne, men nu bor där mördare."
(Jes. 1:10, 18-21)
_______