Uppdatera


Tisdag 21 April 2015 Nr 2 av 2

Tanken på att be en timma skrämmer många kristna. Den skrämde också mig, tills Gud gav mig bönens Ande. Då blev det helt annorlunda. Var öppen för att få en bönens Ande, be om att få det, för den Anden vilar över denna webbplatsen, du kommer i beröring med den här.

Tisdag 14 April 2015 Nr 1 av 2

Mönstringsorder
En mönstringsorder är vad man får, när krigsmakten i ett land kallar in alla krigsdugliga medborgare till förberedelser och utbildning för att strida för sitt land.
Jag upplever att en sådan order utgår från himlen nu, ifrån Guds himmel, och första delen i detta är bön. Böneträning. Träning i uthållighet i bön. Träning i rationell och smart bön. Träning i Andeledd bön.

Be över de här sakerna, be Jesus visa dig, leda dig in i detta, så du blir "krigsplacerad" på rätt ställe i det andliga.
___